Super Slugger

להיות החובט בכדור בסיס זה עסק למקצוענים, עליכם לחבוט בכדור ולא לפספס אותו, בעזרת הכוונת שנמצאת בתוך המלבן הצהוב תוכלו למקם את החבטה שלכם שתהיה מדויקת יותר, וכך הניקוד יצטבר לכם. עליכם לזיז את העכבר בכל פעם שאתם רוצים לחבוט, הזזת העכבר היא הדרך למקם את הכוונת מסביב לכדור.