QWOP

לרוץ נראית פעולה כל כך פשוטה, פשוט המוח זורק לגוף את הבקשה שלו והופ אתם מתחילים לרוץ, אבל מה קורה אם למישהו אין מוח? עליכם להריץ את האצץ, עשו זאת בעזרת המקשים Q,W,O,P, ותראו עד איפה אתם יכולים להתקדם, משעשע זה בטוח יהיה.