Nice Catch

איך אתם בלתפוס כדורים? במשחק הזה אתם אלו שתופסים את הכדור והשחקן צריך להגיע לפני שתספיקו, אם תפסתם הוא יבכה, אם לא תפסתם הוא יצליח, מה שאתם ממש לא רוצים שיקרה. בעזרת החצים שבמקלדת אתם זזים שמאלה וימינה, בעזרת חץ למעלה אתם תופסים את הכדור.