Homerun Rally

בכמה כדורים אתם יכולים לפגוע? נזרקים לעברכם כדורים ועליכם לפגוע בכמה שיותר. בעזרת קליק על המקש השמאלי של העכבר אתם תחבטו עם המקל בכדורים שעפים לכיוון שלכם ובעזרת תזוזת העכבר אתם תניעו את השחקן ימינה ושמאלה.