Fish Truck

הדייג צריך לתפוס את הדגים לפי המשקל הרצוי על ידי התופסן המתנדנד שלו, התופסן נשלח בכל פעם שתלחצו על מקש רווח, אז הוא ישלח באותו כיוון שהוא יתנדנד לפני כן, אם אתם רוצים לכוון ישירות לעבר הדג המתקרב, חכו מעט ומתי שהתופסן בכיוון של הדג תשלחו אותו אליו, אך תמהרו לשלוח את התופסן מהר, כי השלבים על זמן.