Fish Snipe

לצוד דגים בקרקעית הים עם בלון חמצן שלא מספיק ברבה זמן זה אתגר, עליכם לצוד כמה שיותר דגים לפני שהבלון יגמר, בכל פעם שהמחסנית מתרוקנת עליכם למלא אותה בשנית בעזרת לחיצה עליה. עם העכבר אתם מזיזים את הכוונת לכל כיוון, בעזרת קליק על המקש השמאלי של העכבר אתם יורים ומחליפים מחסנית בכל פעם שצריך לרענן אותה.