Fish Hunter 2

לאדם הקדמון לא הייתה חכה, הוא היה צריך לצוד את הדגים כדי להזין עצמו עם בשר דגים, עליכם לצוד עם חצים כמה שיותר דגים בזמן כה קצר, כדי שהאדם הקדמון יוכל לאכול, אסור לו לפגוע בדברים אחרים, רק להתעסק בדגים, בעזרת חצי המקלדת הוא נע שמאלה וימיננה, בעזרת מקש רווח הוא שולח את החצים לים.