Fairy Fishing

הגמדים רוצים לתפוס את הפיות הקטנות, עליכם לתפוס את מספר הפיות המצוין בתחתית המסך, כאשר אתם עוברים בשלבים, ישנן פיות אשר לא יתנו לכם לקח את חברותיהן, לכן אל תתעכבו יותר מדי ומשכו ישר את החכה. בעזרת גרירת העכבר אתם נעים במסוע ימינה ושמאלה כאשר קליקים מרובים על המקש השמאלי של העכבר יורידו את החכה למטה, הפסקת הקליקים תעלה את החכה למעלה וכך תצברו פיות.