Doraemon Fishing

דורמון החמוד דג דגים באקווריום, אך האקווריום מלא בהפתעות רבות, עליו לאסוף רק את הדגים וחיות הים, צוללות ומגפיים לא באים בחשבון, בכל פעם שתאספו דבר שלא קשור לחיות הים, הנקודות שצברתם עד כה ירדו, היזהרו לא לתפוס את הכריש, כי אז הוא יטרוף את דורמון. בעזרת הזזת העכבר אתם מכוונים את החכה, לאן היא תזוז, שמאלה ימינה או באמצע האקווריום. בעזרת קליק על המקש השמאלי של העכבר אתם שולחים את החכה לתפוס דגים.