כדורגל בחוף

מטרת המשחק היא לשמור את הכדור באוויר כל הזמן ע"י שימוש במקשי החצים.

על החול מצוירים מקשי החצים ימינה, שמאלה ולמעלה- לחץ על המקש המתאים כאשר השחקן מגיע אליו, כך תשמור את הכדור באוויר.
נסה ללחוץ על המקש כאשר הכדור מתקרב לרגלו של השחקן וכך תתזמן את הפגיעה בדייקנות.
כל פגיעה של הכדור בקרקע תוריד לך נקודות וכל פגיעה מוצלחת בכדור והשארתו באוויר תוסיף לך נקודות.
בסיבוב הבונוס נסה לתזמן את הפגיעה בכדור במדויק ועפ"י מד הזמן שיופיע על המסך.