בעט פנימה

מטרת המשחק היא להבקיע גול בכל רמה, וזאת בכדי לעבור לרמה הבאה.

הזז את השחקן בעזרת העכבר לאיזור חצי העיגול המצויר על הדשא וכוון את זווית עמידתו, לחץ על הכפתור השמאלי בעכבר בכדי לבעוט.
נסה להתחשב במיקום עמידת השחקנים מהקבוצה הנגדית (המהווים חומת הגנה) ובכיוון הרוח המצוין לך בחלקו העליון של המסך- זכור שהשוער מהקבוצה הנגדית ינסה לחסום את הכדור עם הגעתו לשער.
כל גול מוצלח שווה 50 נקודות.

יש לך עשרה ניסיונות להבקיע בכל 9 הרמות. לאחר כל ניסיון לא מוצלח תוכל לצפות במהלך שביצעת ע"י לחיצה על כפתור המצלמה שיופיע, או לנסות שנית ע"י לחיצה על כפתור הכדורגל שיופיע גם הוא בתחתית המסך.